TOTALLEVERANDØR

Sobye Miljøfilter AS er totalleverandør av rensestasjoner.
Vi kan tilby alt fra nøkkelferdige rensestasjoner til enkle silløsninger.

Velkommen til Sobye Miljøfilter AS

Siden 1990

Sobye Miljøfilter AS har siden 1990 produsert og levert silbåndfilter og komplette rensestasjoner. Vår solide erfaring gjør oss til en trygg leverandør der vi leverer et produkt som har vist seg stabilt og med lang levetid.

Fleksibelt

Vi leverer siler for større og mindre anlegg til ulike bransjer. Silene leveres i ulike størrelser med silduk fra 60 til 1000 my tilpasset Deres behov.Vi kan også tilby ulike utførelser fra lukket system til åpne kanalfilter

Krav til Arbeidsmiljø

Sobye Miljøfilter AS legger stor vekt på brukerne av anleggene og leverer derfor
anlegg som er spesielt miljøvennlige med hensyn til støy og luftforurenseing!

KONTAKT OSS

Fokus på et godt arbeidsmiljø

Vi som leverandør setter fokus på et godt arbeidsmiljø. Ved bruk av børste og vann til rengjøring av duken hindrer vi vi svevestøv og bakterier i luften.
Dette gir sammen med meget lavt støynivå et godt arbeidsmiljø for driftspersonell.

Dokumenterte driftskostnader viser også at rengjøring av filterduken med børste- og vann er konkurranse dyktig sammenlignet med metoder som benyttes på andre produkter i markedet.

Nødvendig avlufting fra silene er kun 5 -15 kbm/h noe som tilsier at kostnadene for ventilasjon blir svært lave.