Andre Produkter

Sobye Filterrens
Sobye Filterrens er et sterkt alkalisk,lavtskummende,vaske- og rengjøringsmiddel til tyngre rengjøring av kommunale renseanlegg, pumpestasjoner m.m. Fjerner effektivt sot, olje, fett, metallholdige partikler, proteiner, karbohydrater, sukkerholdige avsetninger og generell smuss. Anbefales også som avløpsrens.
Sobye Komprimator
Sobye Miljøfiter AS har utviklet en avvanningsskrue for bruk sammen med Sobye Filter. Komprimatoren er utstyrt med sil for avrenning av rejektvann. For å oppnå et stabilt og høyt tørrstoffinnhold av slammet er avvanningsskruen utstyrt med et fjærbelastet motpress. Avfallet etter avvanningsskruen inneholder TS > 25%.
Produksjonshall

Produksjonshall

All produksjon av siler utføres av lokal samarbeidepartner
Komprimator

Komprimator med ovegang til transportskrue

Dobbel skruepresse med mottrykk ved innlastning til trauskrue.
Slamskruer

Slamskruer med felles nedkast

Slamskruer ved 2 siler med felles nedkast til fordelingsskrue eller direkte til container.
Marine Harvest

Automatisk rengjøring av presesil

Over pressonen er det montert roterende vaskedyse som automatisk rengjører silen.

Innstillinger for antall og tid er justerbar.

Renseanlegg for tungmetall

Renseanlegg for tungmetall

Komplett anlegg leveres i container eller plassbygges.
Renseanlegg for notvaskeri

Renseanlegg for notvaskeri

Renseanlegg i 3 trinn der siste rensetrinn utføres i kjemisk flotasjonsanlegg.

Etter hvert rensetrinn går vannet til buffertanker, etter siste rensetrinn med Sobye flotasjonsfilter kan vannet gjenbrukes ellerutslipp til sjø.

Renseanlegg for notvaskeri2

Renseanlegg for notvaskeri

1. rensetrinn etter vasketrommel, denne tar ut de store partikkler som, stein, skjell og sjøgras.

Dette blir presset og transport videre til storsekk.