Filter for fiskeoppdrett

Sobye Miljøfilter AS leverer filter for:

  • Inntaksvann smoltoppdrett

  • Filter for resirkulering av vann

  • Prosessvann til varmeveksler

  • Rensing av lus og egg fra lossevann

  • Blodvannsrensing i prosessindustrien

Fjerning av lus og

Fjærning av lus og egg fra lossevann

Nytt filter er utviklet for fjærning av lus og egg fra lossevann fra brønnbåter og ved pumping fra mærer.

Filteret er testet ved Sekkingstad AS Skaganeset.
Lus, eggstrenger og egg fjærnes på en skånsom måte og samles opp for destruering.

Filteret har stor kapasitet og styres automatisk

Austevoll Fiskeindustri AS

Austevoll Fiskeindustri AS

Anlegget hos Austevoll fiskeindustri er effektivt for uttak av lus og egg fra lossevannet.Silduken kan enkelt skiftes til en annen maskestørrelse ved fastsettelse og- endringer som kan komme.

Filteret fjærner også effektivt skum/protiner der dette blir nedbrutt i transport til tank.Knuste fiske og- benrester blir også tatt ut av filteret slik at en unngår uønsket utslipp til sjø.
Fiske og- benrestene blir oppmalt i en tannhjulspumpe som transporterer dette til ensilasjetank.

Trovåg Laks Vikebygd

Trovåg Laks Vikebygd

Rensestasjon for rensing av avløpsvann og gjenbruk av avløpsvann fra smoltoppdrett.

Etter rensing blir deler av vannet luftet, tilført oksygen og pumpet tilbake til oppdrettskarene, det resterende renset vannet blir ledet til avløp.

Feces og forrester ledes til et eget filter for avvanning, avfallet samles i en tank der det under omrøring blirtilsatt kalk for hygienisering.

Her vil en også kunne ha god kontroll med over/underforing av fisken etc.

Marine Harvest

Marine Harvest Eggebønes

Filter for blodvannsrensing montert i container.

Containeren er isolert med plater på vegger og tak. Komplett rensestasjon med filter, pumper, røropplegg og automatikk.

Containeren heises på plass og tilsluttes rørsystem og elektriske tilkoplinger.