Flotasjon-fullrensing

Kjemisk renseanlegg for kommunalt og industrielt avløp

Sobye Flotasjonsfilter baserer seg på kjente prinsipper innen mekanisk og kjemisk rensing av avløpsvann.

Anleggene bygges opp av grovfilter, flokkuleringsrør, doseringssystemer og flotasjonsfilter for slamavskilling.

Ved automatisering kan anlegget styres basert på ulike parametere som flow, ph, turbiditet, etc.

Anleggene leveres forskjellige størrelser alt etter tilført vannmengde og etter SS innhold i avløpsvannet(pe)

Pilot filter-utleiefilter

Sobye Miljøfilter har bygd et flotasjonsfilter som kan brukes til prosjekter med midlertidige behov.

Vi utfører tester for å fastslå hvilke rensemetoder som er best egnet.

Filteret er plasert på en tilhenger og kan lett fraktes til ønsket sted.

1
2