Kommunale avløpsrenseanlegg

Sobye-filter leveres i 4 standard størrelser, disse leveres også i flere modeller til ulike bruksområder.

  • Kanalfilter tilpasses også etter mål.

  • Kapasiteter ved normalt avløpsvann opp til 180 l/sek

  • Dokumenterte renseeffekter på over 50% reduksjon av SS og over 20% reduksjon av BOF i kommunale renseanlegg.

Alta Vest RA1

Alta Vest RA

Nytt renseanlegg august 2013, dimensjonert for 9900 pe og tilpasset kravene om passende rensing. Anlegget er forberedt for fremtidig utvidelse eller strengere krav til rensing.

Alta Vest RA2

Alta Vest RA

Renseanlegget er bygget over to etasjer, og avløpsvannet pumpes opp til silene i andre etasje. Det rensede avløpsvannet går ved selvfall til sjø, mens slammet blir avvannet og fordeles til lukkede containere i første etasje.

ALTAOST

Alta Øst RA

Renseanlegg tilpasset kravene om passende rensing. Anlegget er forberedt for fremtidig utvidelse eller strengere krav til rensing.

Eide RA Eide kommune

Eide RA Eide kommune

Typisk renseanlegg på 2 etasjer. Vannet blir pumpet opp til 2. etg. der silene er montert.

Etter rensing går avløpsvannet ved selvfall til sjø.

Eide RA Eide kommune2

Eide RA Eide kommune

Avfallet blir presset > 25 % tørrstoff og går med selvfall til container i 1. etasje.
Lukket anlegg med punktavsug i lokk, ingen utslipp av lukt og aerosoler til silrom.
Taraldsvik RA - Narvik Kommune

Taraldsvik RA – Narvik Kommune

Kanalfilter

Igangsatt i 1999.

Kanalsiler benyttes i hovedsak til oppgradering av eksisterende anlegg der det er naturlig med selvfall inn til stasjonen.

Silene lages og tilpasses til ønskede mål

Hatteberg RA - Narvik kommune

Hatteberg RA – Narvik kommune

Renseanlegg tilpasset kravene om passende rensing. Anlegget er forberedt for fremtidig utvidelse eller strengere krav til rensing.

Trysilfjellet

Trysilfjellet BA

Silbåndfilteret montert i et fullrenseanlegg med reaktor- kompostering av avfallet.

Sobye-filter 740 -1550

Sobye-filter 740 -1550

Ny modell 2006 med økt effektivitet og forbedret design

Hålandsdalen RA

Brattv

Brattvåg RA – Haram kommune

Stasjonen er utstyrt med en innløpskasse foran silene,

denne utjevner støtbelastningene og vannet går med selvfall inn på silene.

I innløpskassen er det montert en energidreper som sikrer god turbulens som gjør at det kan oppnås representative prøver av innløpsvannet.

brattvag

Brattvåg RA – Haram kommune

Kombinert bygg for brannstasjon og avløpsrenseanlegg.