Kommunale avløpsrenseanlegg

Sobye-filter leveres i 4 standard størrelser, disse leveres også i flere modeller til ulike bruksområder:

  • Kanalfilter tilpasses også etter mål.

  • Kapasiteter ved normalt avløpsvann opp til 180 l/sek.

  • Dokumenterte renseeffekter på over 50% reduksjon av SS og over 20% reduksjon av BOF i kommunale renseanlegg.

     

Krekjebærneset Fjell kommune

Krekjebærneset RA Fjell kommune

Sobye er valgt til å prosjektere, produsere og installere primærrenseanlegget som skal bygges på Ågotnes i 2019. Dette er det første anlegget som skal installeres med den nye 2-trinns renseprosessen med Sobye filter (500 µm duk) og DynaDrum (70 µm duk) satt i serie for økt renseeffekt.

Averøy kommune

Bruhagen RA Averøy kommune

Anlegget er dimensjonert for 60 l/s, og tilpasset kravene om passende rensing. 2 stk. Sobye 740-1550 er installert med blåsekniv for rengjøring av duk etter kundens spesifikasjon. Anlegget har lav belastning i dag, men er designet for tilknytning av betydelig flere abonnenter uten behov for modifikasjoner.

Lenvik kommune

Lunde RA Lenvik kommune

Renseanlegget ble installert og satt i drift i 2017. Anlegget er dimensjonert for 3650 pe og Qdim 63 l/s. To stk. Sobye 740-1550 er installert med forbedret design: løftesylindre for forenklet inspeksjon og vedlikehold, samt tett barriere mellom rent og skittent vann for å hindre slamflukt.

Alta Vest RA1

Alta Vest RA

Nytt renseanlegg august 2013, dimensjonert for 9900 pe og tilpasset kravene om passende rensing. Anlegget er forberedt for fremtidig utvidelse eller strengere krav til rensing.

Alta Vest RA2

Alta Vest RA

Renseanlegget er bygget over to etasjer, og avløpsvannet pumpes opp til silene i andre etasje. Det rensede avløpsvannet går ved selvfall til sjø, mens slammet blir avvannet og fordeles til lukkede containere i første etasje.
ALTAOST

Alta Øst RA

Renseanlegg tilpasset kravene om passende rensing. Anlegget er forberedt for fremtidig utvidelse eller strengere krav til rensing.
Eide RA Eide kommune

Eide RA Eide kommune

Typisk renseanlegg på 2 etasjer. Vannet blir pumpet opp til 2. etg. der silene er montert.
Etter rensing går avløpsvannet ved selvfall til sjø.

Eide RA Eide kommune2

Eide RA Eide kommune

Avfallet blir presset > 25 % tørrstoff og går med selvfall til container i 1. etasje.
Lukket anlegg med punktavsug i lokk, ingen utslipp av lukt og aerosoler til silrom.

Taraldsvik RA - Narvik Kommune

Taraldsvik RA – Narvik Kommune

Kanalfilter
Igangsatt i 1999.
Kanalsiler benyttes i hovedsak til oppgradering av eksisterende anlegg der det er naturlig med selvfall inn til stasjonen.
Silene lages og tilpasses til ønskede mål

Hatteberg RA - Narvik kommune

Hatteberg RA – Narvik kommune

Renseanlegg tilpasset kravene om passende rensing. Anlegget er forberedt for fremtidig utvidelse eller strengere krav til rensing.
Trysilfjellet

Trysilfjellet BA

Silbåndfilteret montert i et fullrenseanlegg med reaktor- kompostering av avfallet.