Informasjon om Sobye Miljøfilter AS

Sobye Miljøfilter AS ble startet i 1986 med
Leif Atle Håkonsund som daglig leder.

Firmaet har hele tiden hatt utvikling av silbåndfilter som sitt hovedområde.
Firmaet har utviklet silbåndfilteret til å være blant de ledende innen sitt område.Vi har spesielt hatt suksess med utvikling av rensestasjoner for kommunalt avfall, og med prosessfilter tilpasset industrien.

Krav til Arbeidsmiljø

Sobye Miljøfilter AS legger stor vekt på brukerne av anleggene og leverer derfor anlegg som er spesielt miljøvennlige med hensyn til støy og luftforurenseing.

Prosjektering

Sobye Miljøfiter AS utvikler filter løsninger sammen med kundene for optimal tilpassing til den enkeltes behov.